מונולוגים אחרי לידה

Nocturno home and coffe
Nocturno Live shows

SECOND LABOR

 Post-Birth Stories LIVE

Features several postpartum mothers' stories, adapted for stage as monologues. For women only.

After a woman has a baby, others ask, “How was your birth?” But what about after the birth? SECOND LABOR: Post-Birth Monologues LIVE! features several postpartum mothers' stories, adapted for stage as monologues. Be it a first birth or a fifth, in usual or unusual circumstances, these rich stories promote healing, and provide insights on how society can improve support for women after giving birth.

Adapted from the recently-released, SECOND LABOR: Mothers Share POST-Birth Stories.

 
Doors open: 19:00
Event starts at: 20:00
 
Tickets online: 50 NIS
Tickets at the door: 60 NIS

 

The event is in English, and for WOMEN ONLY, ages 17 and older.

 

מונולוגים אחרי לידה

לאחר שאישה יולדת, הסובבים שואלים, ״איך הייתה הלידה?״ אבל מה עם התקופה שאחרי הלידה? ״מונולוגים אחרי לידה -הופעה חיה״ הוא ערב של סיפורי אימהות אחרי לידה, שהותאמו למונולוגים. בין שהלידה היא ראשונה או חמישית, ובין שנסיבותיה נורמטיביות ובין שאינן, סיפורים אלה מקדמים ריפוי ובוחנים את מקומה של החברה במתן תמיכה לנשים שילדו.

מעובד מתוך הספר החדש SECOND LABOR: Mothers Share POST-Birth Stories.

 

פתיחת דלתות: 19:00

תחילת אירוע: 20:00

 

כרטיסים במכירה מוקדמת: 50 ש"ח

כרטיסים בקופת המופע: 60 ש"ח

 

ההצגה באנגלית ולנשים בלבד.